Rekord för Sverige 1756-2013

Alla orter

Välj från karta

Temperatur

38,0°
-52,6°
Temperatur

Högst: Målilla, 1 juni 1947

Lägst: Vuoggatjålme, 2 februari 1966

Temperatur

Det vanligaste måttet på temperatur är grader Celcius (°C), där vatten fryser vid 0°C och kokar vid 100°C. I Sverige inträffar maxtemperaturen under dygnet normalt kl 13-14 vintertid och 14-15 sommartid. De största skillnaderna mellan dygnsmedeltemperaturen i juli och januari hittar man i norra Lappland öster om fjällkedjan.

Mer om temperatur i SMHIs kunskapsbank

Nederbörd, dygn

198,0 mm

Högsta dygnsnederbörd:

Fagerheden, 28 juli 1997

Nederbörd, dygn Nederbörd, dygn

Nederbörd, dygn

Vilken typ av nederbörd som bildas beror på vilken temperatur och fuktighet atmosfären har. Den nederbörd som är vanligast i Sverige är regn, förutom i Lapplandsfjällen, där snö är vanligare.

Mer om nederbörd i SMHIs kunskapsbank

Soltimmar

469 timmar

Soligaste månaden:

Umeå, juni 1970

Soltimmar

Jordens avstånd från solen varierar under året. Vi befinner som närmast solen (perihelium) i början av januari och som längst bort i början av juli (aphelium). Skillnaden i avstånd, i jämförelse med jordens medelavstånd från solen, är drygt 1,5%. Årstiderna beror dock i första hand på att jordaxeln lutar cirka 23,4 grader mot det plan i vilket jorden rör sig i sin bana runt solen.

Mer om sol i SMHIs kunskapsbank

Största snödjup

278 cm

Största snödjup:

Leipikvattnet, 22 februari 1989

Största snödjup Största snödjup

Största snödjup

Snö är fruset vatten, det vill säga is. Iskristallerna i snöflingor är uppbyggda i sexkantiga former. Det beror på egenskaper hos vattenmolekylen. Snöfall delas in i lätt, måttligt och tätt snöfall. Gränsen mellan lätt och måttligt snöfall går vid 0,5 cm ökning av snödjupet per timme. Vid tätt snöfall ska snödjupet öka med 4 cm per timme.

Mer om snö i SMHIs kunskapsbank

Nederbörd, månad

429,0 mm

Högsta månadsnederbörd:

Jormlien, januari 1989

Nederbörd, dygn Nederbörd, dygn

Nederbörd, månad

Vilken typ av nederbörd som bildas beror på vilken temperatur och fuktighet atmosfären har. Den nederbörd som är vanligast i Sverige är regn, förutom i Lapplandsfjällen, där snö är vanligare.

Mer om nederbörd i SMHIs kunskapsbank

Vindhastighet

47,0 m/s

Högsta medelvind:

Stekenjokk, 16 november 2013

Vindhastighet

Vindhastighet

Vind är flödet av luft i atmosfären. Skillnader i lufttryck får luften att röra sig från områden med högtryck till områden med lågtryck. Om du står med vinden i ryggen så har du lågtryck till vänster och högtryck till höger. Ju större tryckskillnad desto kraftigare vind. Den högsta medelvindhastighet från observationer var tredje timme anges. Högre medelvindhastigheter kan ha förekommit mellan observationerna.

Mer om vind i SMHIs kunskapsbank